Przejdź do treści

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach: usługowych, dydaktycznych i naukowych oraz pełni funkcję biblioteki publicznej, służącej upowszechnianiu nauki i kultury w społeczeństwie.

Misją Biblioteki jest utrzymywanie najwyższego profesjonalnego poziomu swej działalności, w celu aktywnego wspierania procesów badawczych i edukacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej, doktorantów i studentów oraz zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych użytkowników zewnętrznych.

Swą misję Biblioteka Główna realizuje poprzez:

  • organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego w zakresie dyscyplin, reprezentowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
  • zapewnianie dostępu do zbiorów własnych oraz zasobów informacyjnych spoza bibliotek krakowskich,
  • rozwijanie i unowocześnianie usług we współpracy ze społecznością uniwersytecką,
  • efektywne zarządzanie zasobami, w celu promocji ich wykorzystania,
  • ciągłe podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • szkolenie użytkowników, w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania informacji,
  • nawiązywanie współpracy: środowiskowej, ogólnokrajowej i międzynarodowej, w celu powiększania bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników,
  • promocję i popularyzowanie zbiorów, zasobów i usług realizowanych w Bibliotece.

Przyszłość Biblioteki Głównej to rozwijanie się w formie biblioteki hybrydowej, łączącej harmonijnie elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej, biblioteki, w której obowiązują zasady charakterystyczne dla uczącej się organizacji.

W dalszej perspektywie, związanej z przebudową obecnego gmachu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pragnie rozwijać się jako centrum edukacji, informacji i kultury, w którym dbałość o dziedzictwo kultury łączyć się będzie z wykorzystaniem najnowocześniejszych form realizacji przekazu wiedzy i informacji.