Przejdź do treści

Punktacja wewnętrzna UEK

Stosowana przez Uczelnię punktacja publikacji zaindeksowanych w bazie DOROBEK wykorzystywana jest m.in. w procesie przyznawania nagród Rektora, składania oraz rozliczania wniosków o granty i subwencje.

Podstawą prawną wyznaczania wartości punktowej publikacji na potrzeby procedur wewnątrzuczelnianych wymagających oceny dorobku publikacyjnego pracowników jest Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.48.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku.

Uzupełnieniem Zarządzenia Rektora nr R.0211.48.2022 jest – corocznie – publikowany Komunikat Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie informacji o wybranych charakterystykach rozkładu wartości punktowych publikacji przygotowanych przez pracowników i doktorantów Szkoły Doktorskiej UEK w 2023 roku.

Zasady przyznawania nagród uregulowane zostały w Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.53.2022).

Punktacja z wykazów

Poniżej przedstawiamy wykazy z przypisaną liczbą punktów za publikacje na potrzeby postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora.

Artykuły

2024

Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2023

Projekt scalonego wykazu czasopism​ naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji​ międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie​ i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 • Publikacja w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych – 5 pkt.
 • Artykuł recenzyjny - 50% pkt. wymienionych w wykazie czasopism naukowych

2021-2022

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik do Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r.  – Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

 • Publikacja w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych – 5 pkt.
 • Artykuł recenzyjny - 50% pkt. wymienionych w wykazie czasopism naukowych

2019-2020

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów oraz Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 sierpnia 2019 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

 • Publikacja w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych – 5 pkt.
 • Artykuł recenzyjny - 50% pkt. wymienionych w wykazie czasopism naukowych

2017-2018

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

 • Publikacja w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r.  – 1 pkt.
 • Publikacja w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r., ale ujęta w jednej z 5 baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI – 15 pkt.

2010-2016

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016

2016

Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikację w tych czasopismach z dnia 9 grudnia 2016 r.

Część A

Część B

Część C

 • Publikacja z 2016 r. w zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 4 pkt.

2015

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część A

Część B

Część C

 • Publikacja z 2015 r. w zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 4 pkt.

2014

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Część A

Część B

Część C

 • Publikacja z 2014 r. w zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 4 pkt.

2013

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Część A

Część B

Część C

 • Publikacja z 2013 r. w zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 4 pkt.

2012

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Część A

Część B

Część C

 • Publikacja z 2012 r. w zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 4 pkt.

2010-2011

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową ogłoszony 29 grudnia 2010 r.

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową ogłoszony 10 grudnia 2010 r.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 25 czerwca 2010 r.

 • Publikacja z 2011 r. w zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 4 pkt.
 • Publikacja z 2010 r. w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w języku angielskim - 2 pkt.
 • Publikacja z 2010 r.w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w innym języku niż angielski – 1 pkt.

2009

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2010 r. o sprostowaniu błędu (w Komunikacie nr 13 z dnia 13 maja 2010 r.)

Komunikat nr 15 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Komunikat nr 13 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Komunikat nr 9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Komunikat nr 16 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 18 czerwca 2009 r.

Komunikat nr 8 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 marca 2009 r.  w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 28 listopada 2007 r.

 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w języku angielskim - 2 pkt.
 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w innym języku niż angielski – 1 pkt.

2008

Komunikat nr 23 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczona w nich publikację naukową z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Komunikat nr 9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 28 listopada 2007 r.

 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w języku angielskim - 2 pkt.
 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w innym języku niż angielski – 1 pkt.

2007

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 28 listopada 2007 r.

 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w języku angielskim - 2 pkt.
 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w innym języku niż angielski – 1 pkt.

2005-2006

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową uwzględniający korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji Komunikatem nr 5

Komunikat nr 5 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 21 października 2005 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 7 października 2005 r.

 • Publikacja w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym w języku angielskim – 3 pkt.*
 • Publikacja w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym o zasięgu co najmniej krajowym w jęz. etnicznym innym niż polski – 2 pkt.*
 • Publikacja w recenzowanym czasopiśmie w języku polskim – 1 pkt.*

* W przypadku czasopism niewymienionych na liście czasopism 2005-2006, ale objętych listą punktową KBN (do 2004), liczba punktów nie może być mniejsza niż na tej liście.

Do 2004

Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych KBN

Tabela dla publikacji posiadających IF

Tabela dla publikacji nie posiadających wskaźnika IF

 • Publikacja w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym – od 1 do 6 pkt.
 • Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym - 1 pkt.

Monografie/rozdziały/redakcje naukowe

2017-

WYDAWNICTWOMONOGRAFIE ROZDZIAŁY  REDAKCJA
Poziom I - nauki humanistyczne i społeczne120 pkt.20 pkt. 40 pkt.
Poziom I - nauki ścisłe 80 pkt20 pkt.20 pkt.
Poziom II - nauki humanistyczne i społeczne300 pkt.75 pkt. 150 pkt.
Poziom II - nauki ścisłe200 pkt50 pkt.100 pkt.
Spoza wykazu20 pkt. 5 pkt. 5 pkt.

Nauki humanistyczne i społeczne - dyscypliny ewaluowane w UEK: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne

Nauki ścisłe - dyscypliny ewaluowane w UEK: informatyka

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

2013-2016

MONOGRAFIE:

 • Autorstwo monografii naukowej do 3 autorów — 25 pkt.
 • Autorstwo wybitnej monografii naukowej do 3 autorów — 50 pkt.
 • Autorstwo monografii naukowej od 4 autorów (bez wyodrębnionego udziału) — 25 pkt∗Ajn /A*
 • Autorstwo wybitnej monografii naukowej od 4 autorów (bez wyodrębnionego udziału)— 50 pkt∗Ajn /A*
 • Autorstwo monografii naukowej wieloautorskiej (autorstwo rozdziałów jest oznaczone) – 15 pkt.
 • Autorstwo wybitnej monografii naukowej wieloautorskiej (autorstwo rozdziałów jest oznaczone) – 30 pkt.

*Ajn – oznacza liczbę autorów monografii naukowej, którzy wskazali jednostkę jako afiliację; A – oznacza ogólną liczbę autorów monografii naukowej.

ROZDZIAŁY:

 • Rozdział w monografii naukowej — 5 pkt.
 • Rozdział w wybitnej monografii naukowej — 10 pkt.
 • Rozdział w monografii naukowej (co najmniej 2 autorów) — 2,5 pkt.
 • Rozdział w wybitnej monografii naukowej (co najmniej 2 autorów) — 5 pkt.

REDAKCJA:

 • Redakcja monografii naukowej — 5 pkt.
 • Redakcja wybitnej monografii naukowej — 10 pkt.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom

2011-2012

MONOGRAFIE:

 • Autorstwo monografii naukowej w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 25 pkt.
 • Autorstwo monografii naukowej w języku polskim - 20 pkt.

ROZDZIAŁY:

 • Rozdział w monografii naukowej w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 5 pkt.
 • Rozdział w monografii naukowej w języku polskim - 4 pkt.

REDAKCJA:

 • Redakcja monografii naukowej w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 5 pkt.
 • Redakcja monografii naukowej w języku polskim - 4 pkt.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

2007-2010

MONOGRAFIE:

 • Autorstwo monografii/podręcznika akademickiego w języku angielskim – 24 pkt.
 • Autorstwo monografii/podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskim – 12 pkt.

ROZDZIAŁY:

 • Autorstwo rozdziału w monografii/podręczniku akademickim w języku angielskim – 7 pkt.
 • Autorstwo rozdziału w monografii/podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nieangielskim – 3 pkt.

REDAKCJA:

 • Redakcja monografii/podręcznika akademickiego w języku angielskim – 5 pkt.
 • Redakcja monografii/podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskim – 3 pkt.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność naukową

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie MNiSW z dnia 17 października 2007 r.

2005-2006

MONOGRAFIE:

 • Autorstwo monografii/podręcznika akademickiego w języku angielskim – od 12 do 24 pkt.
 • Autorstwo monografii/podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskim – od 6 do 20 pkt.

ROZDZIAŁY:

 • Autorstwo rozdziału w monografii/podręczniku akademickim w języku angielskim – do 12 pkt.
 • Autorstwo rozdziału w monografii/podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nieangielskim – do 6 pkt.

REDAKCJA:

 • Redakcja monografii/podręcznika akademickiego – od 5 do 10 pkt.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania srodków finansowych na naukę

Do 2004

MONOGRAFIE:

 • Autorstwo monografii/podręcznika akademickiego w języku angielskim – od 12 do 24 pkt.
 • Autorstwo monografii/podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskim – od 6 do 18 pkt.

ROZDZIAŁY:

 • Autorstwo rozdziału w monografii/podręczniku akademickim w języku angielskim – do 12 pkt.
 • Autorstwo rozdziału w monografii/podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nieangielskim – do 3 pkt.
 • Autorstwo rozdziału w monografii/podręczniku akademickim przypadku dziedziny, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzone – do 6 pkt.

REDAKCJA:

 • Redakcja monografii/podręcznika akademickiego – od 5 do 10 pkt.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę

Materiały konferencyjne

2019-

Punktacja za publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych jest ujęta w wykazach czasopism (wykazy dostępne w części dot. artykułów).

2017-2018

 • Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science – 15 pkt.*

* liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism

2013-2016

 • Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science – 15 pkt.*

* liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części B wykazu czasopism

2005-2012

 • Niepunktowane

Do 2004

Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych KBN

Punktacja do ewaluacji

Wszystkie publikacje zarejestrowane w bazie Dorobek – spełniające wymagania ewaluacyjne – przesyłane są do portalu PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej), który gromadzi informacje m.in. o publikacjach polskich naukowców (Profil Autora) oraz dorobku publikacyjnym jednostek naukowych (Profil Instytucji). PBN stanowi część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Informacje o dorobku naukowym pracowników Uczelni, prezentowane na Profilu Instytucji, przesyłane są automatycznie do aplikacji SEDN (System Ewaluacji Dorobku Naukowego). Podczas procesu ewaluacyjnego w aplikacji widoczne jest zestawienie publikacji przygotowane przez Algorytm Optymalizujący. Algorytm wybiera najkorzystniejszą kombinację publikacji (udziałów jednostkowych), spośród wszystkich sprawozdanych przez dany podmiot w danej dyscyplinie – jego celem jest stworzenie zestawienia publikacji o sumarycznie najwyższej punktacji, bez przekraczania nałożonych limitów.

Zestawienie zaprezentowane przez algorytm może być modyfikowane przez osobę z rolą Koordynatora (dla przypisanych mu dyscyplin) lub Kierownika (dla wszystkich dyscyplin). Ostateczny wykaz osiągnięć publikacyjnych musi zostać zaakceptowany przez Kierownika i tym samym zostaje przekazany do oceny.

Informacje nt. ewaluacji w UEK

 • Oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dostępne są na stronie Uczelni w zakładce Dział Zasobów Ludzkich – EWALUACJA - oświadczenia
 • Formularz do oświadczenia upoważniającego UEK do wykazania osiągnięć pracownika

Poniżej przedstawiamy akty prawne wraz z wykazami MEiN, które były podstawą do przeprowadzenia oceny ewaluacyjnej jednostek naukowych.

Ewaluacja 2022-2025

KALKULATOR - Wyliczenie punktów dla pracownika oraz udziału w slocie

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Wykazy czasopism i materiałów konferencyjnych:

rok 2024 - Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

rok 2023 - Załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. - Projekt scalonego wykazu czasopism​ naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji​ międzynarodowych

rok 2022 - Załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r.  – Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz wydawnictw:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Ewaluacja 2017-2021

KALKULATOR - Wyliczenie punktów dla pracownika oraz udziału w slocie

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Wykaz wydawnictw:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wykazy czasopism i materiałów konferencyjnych:

lata 2019-2021 - Załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r.  – Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

lata 2017-2018 - Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

Ewaluacja 2013-2016

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Wykaz czasopism:

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016