Przejdź do treści
Archiwum Retingera
  • Bibliografie
Udostępnianie
dostęp bez ograniczeń

Baza Archiwum Retingera indeksowana jest na podstawie interesującego zasobu archiwalnego, będącego częścią spuścizny po Józefie H. Retingerze - jednym ze współtwórców zjednoczonej Europy. Dokumenty, które są w posiadaniu Biblioteki, to korespondencja i materiały z działalności Komisji ds. Europy Środkowo-Wschodniej Ruchu Europejskiego z końca lat 50. oraz lat 60. i 70. XX wieku.

Wśród materiałów można znaleźć tezy prawdziwie wizjonerskie, zważywszy na ówczesną rzeczywistość geopolityczną, a także przekonać się, ile trzeba było wysiłku, aby dotrzeć do świadomości opinii publicznej i prominentnych polityków krajów zachodnich z przesłaniem o konieczności współpracy i powolnego przyciągania państw Europy Środkowo-Wschodniej do jednoczącej się Europy.