Przejdź do treści
  • Wydarzenie
Obrazek wyróżniający
Logo serwisu Wolters Kluwer
Organizator
Wolters Kluwer
Data szkolenia
-

Zapraszam na szkolenie z obsługi LEX – omówienie wybranych funkcjonalności. Spotkanie dedykowane jest dla wszystkich użytkowników LEX, a więc zarówno dla wykładowców, pracowników jak i studentów.


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Sposoby logowania, czyli jak uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności LEX.
  • Omówienie zasobów, wśród których mamy ponad 4 tys. zeskanowanych książek (systemów prawa, komentarzy, monografii i podręczników).
  • Wyszukiwarka LEX umożliwiająca szukanie w treści dokumentów, otwieranie haseł, odnajdywanie aktów prawnych oraz orzeczeń i in.
  • Praca z aktami prawnymi: szybkie śledzenie zmian w tekście aktu prawnego, dokumenty powiązane z jednostką redakcyjną, drukowanie i zapisywanie wybranych fragmentów.
  • Praca z komentarzami, monografiami, podręcznikami: możliwość cytowania z podaniem numeru strony, z której pochodzi cytat.
  • Dostęp do orzeczeń podobnych, czyli związanych merytorycznie z analizowanym orzeczeniem.
  • System wczesnego ostrzegania o pojawiających się zmianach w prawie – alerty, projekty ustaw.
  • Dodawanie dokumentów do aktówki, czyli jak gromadzić dokumenty, z których często korzystamy.

Przewidywany czas spotkania: ok. 60 minut.

Szkolenie przeprowadzone będzie za pomocą platformy MS Team.

Microsoft Teams

Identyfikator spotkania: 215 877 915 628

Kod dostępu: KAwSDk