Cytowanie danych badawczych

W przypadku danych badawczych tak jak przy publikacjach naukowych obowiązuje zasada cytowania źródeł z których skorzystało się przy napisaniu pracy. Forma opisu bibliograficznego jest zależna od wybranego stylu cytowania (np. APA, Chicago, Harvard, MLA) jest on najczęściej narzucony przez wydawcę.

Opis bibliograficzny powinien składać się z następujących elementów:

  • autor/autorzy,
  • rok,
  • tytuł,
  • miejsce udostępniania (np. nazwa repozytorium),
  • wersja (np. Version v1.1),
  • trwały identyfikator (np. DOI).

Jeśli wykorzystywane dane badawcze mają nadany numer DOI to można skorzystać z DOI Citation Formatter aby stworzyć poprawny opis bibliograficzny według obowiązującego w publikacji stylu cytowania.