Data Journals

Data Journals to recenzowane czasopisma z artykułami (data descriptors) na temat zbiorów danych badawczych mających na celu opisanie samych danych jak i sposobu ich pozyskania.

Celem tych publikacji jest poinformowanie społeczności badawczej o istnieniu takich badań i możliwości ich ponownego wykorzystania. Najważniejszą kwestią jest kompletny opis danych badawczych i kolekcji a nie interpretacja danych. Publikowane w nich artykuły mogą zawierać załączniki z omawianymi danymi lub wskazywać miejsca przechowywania tych danych – najczęściej repozytoria. Data Journals mogą być multidyscyplinarne lub dotyczyć tylko jednej dziedziny wiedzy.

Przykłady Data Journals:

Data in Brief (Elsevier), od 2014
Data Science Journal, (Committe on Data for Science and Technology, Ubiquity Press), od 2002
Scientific Data (Nature), od 2013
Data (MDPI), od 2016
Biodiversity Data Journal (Pensoft), od 2013
Earth System Science Data (Copernicus Publications), od 2009