Inne repozytoria danych badawczych

Serwisy indeksujące repozytoria:

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) to katalog otwartych repozytoriów instytucji naukowych. Portal indeksuje zasoby kilku tysięcy repozytoriów oraz pozwala na ich przeszukiwanie (wyszukiwarka),
re3data.org – międzynarodowy rejestr repozytoriów danych badawczych ze wszystkich dyscyplin, umożliwia przeglądanie listy repozytoriów danych z podziałem na typ, dziedzinę i kraj,
CeON Aggregator – narzędzie dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów,
CeON Aggregator – narzędzie dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów,
arXiv.org -repozytorium o otwartym dostępie amerykańskiej uczelni Cornell University z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, elektrotechniki, statystyki, finansów oraz ekonomii.
arXiv.org -repozytorium o otwartym dostępie amerykańskiej uczelni Cornell University z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, elektrotechniki, statystyki, finansów oraz ekonomii.

Repozytoria wielodziedzinowe:

OpenAIRE Explore – multiwyszukiwarka publikacji dostępnych w Open Access z krajów Unii Europejskiej w tym danych badawczych.
Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej – uniwersalny punkt dostępu do danych publikowanych przez instytucje, agencje i inne organy Unii Europejskiej. Portal jest głównym elementem unijnej strategii otwartych danych.
Harvard Dataverse – to bezpłatne repozytorium danych otwartych dla wszystkich badaczy z dowolnej dyscypliny, zarówno w społeczności Harvardu, jak i poza nią.
Mendeley – ogólnodostępny, bezpłatny program do zarządzania literaturą (menedżer bibliografii) oraz portal społecznościowy i repozytorium danych badawczych. Repozytorium przeznaczone jest dla tzw. małych danych.
Repozytoria danych badawczych NIH – baza specjalistycznych repozytoriów danych badawczych, spośród których wiele udostępnia tzw. duże dane zebrane w ramach konkretnych projektów.

Wyszukiwarki danych badawczych:

Date Cite Search – możliwość przeszukania w jednym miejscu ponad 2 600 repozytoriów z całego świata.
Google Dataset Search – uruchomiona w roku 2018 wyszukiwarka umożliwiająca wyszukanie danych naukowych.