Otwarta Nauka w Polsce

Pomocnym źródłem wiedzy o Otwartej Nauce w Polsce będą strony internetowe organizacji promujących tą tematykę. Dają one pełniejszy obraz samej idei Otwartej Nauki oraz informują o inicjatywach, wydarzeniach i narzędziach, które mogą być użyteczne dla autorów, wydawców i innych zainteresowanych osób.