Programy publikowania otwartego w których uczestniczy UEK

Informacje na temat programów otwartego publikowania przygotowane na podstawie informacji zgromadzonych w Wirtualnej Bibliotece Nauki.

Ważne!

Wszystkie programy są przeznaczone dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Do czasu zmiany nazwy angielskiej naszej Uczelni na Krakow University of Economics należy wybierać poprzednią Cracow University of Economics.

Logo Emerald Publishing

Emerald

Program zawieszony do momentu podpisania nowej umowy na 2024 rok.
Więcej
Logo Granty Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Granty wewnętrzne UEK

Programy: Prolog, Potencjał Doskonałość badawcza oraz informacje o wsparciu aktywności publikacyjnej pracowników.
Więcej