Publikowanie pracy. Jak wybrać czasopismo?

Najważniejszą kwestią w momencie podejmowania decyzji o publikowaniu artykułu naukowego jest, znalezienie najbardziej odpowiedniego czasopisma. Poniżej przedstawimy kilka wskazówek, dzięki którym będzie można odszukać i ocenić czasopismo.

1

Po pierwsze warto pomyśleć o tym, kto ma być docelowym odbiorcą artykułu i dzięki jakiemu czasopismu do niego dotrzemy.

2

Po drugie, które czasopismo spełni wymogi wydania lub punktacji wymagane przez np. grantodawcę (sprawdź wymogi).

3

Po trzecie czy dane czasopismo oferuje opublikowanie artykułu w systemie bezkosztowym w open access. Uniwersytet Ekonomiczny jest beneficjentem licencji krajowej oraz dodatkowo opłaca możliwość publikowania w otwartym dostępie, w konkretnych czasopismach (zasady publikowania i limity dostępne są na stronie Programy publikowania otwartego).

W miarę prowadzonych poszukiwań i selekcji tytułów warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • cel i zakres czasopisma, tak aby jak najbardziej pasował do treści artykułu jak i dał możliwość dotarcia do jak najliczniejszej grupy docelowej;
  • międzynarodowość czasopisma i recenzentów;
  • czy w wybranym czasopiśmie publikują uznani naukowcy;
  • liczbę punktów przyznanych przez MEiN jak również indeksowanie np. w bazie Scopus lub Web of Science;
  • długość procesu redakcyjnego oraz średni czas publikacji od przesłania tekstu;
  • czy można opublikować artykuł na licencji np. CC oraz czy autor zachowuje prawa autorskie;
  • czy czasopismo nadaje cyfrowy identyfikator obiektów np. numer DOI (międzynarodowy i trwały identyfikator zapewniający stały link, który można cytować i śledzić).

Sposoby szukania odpowiedniego czasopisma:

  • Bazy i serwisy dzięki którym dowiemy się jaką politykę wydawniczą prowadzi wydawca czasopisma, czy jest ona zgodna z wymogami NCN, oraz ile punktów posiada i jak wysokie ma wskaźniki:

Sherpa Romeo

Sherpa Romeo to bezpłatny serwis, dzięki któremu można zapoznać się z polityką wydawców dotyczącą praw…

Więcej

DOAJ

Baza DOAJ (Directory of Open Access Journals) pozwala na wyszukiwanie otwartych, recenzowanych czasopism naukowych z…

Więcej
Strona główna bazy Dorobek

Baza Dorobek

Wyszukiwarka czasopism punktowanych pozwala sprawdzić czy dane czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych…

Więcej

Arianta

Źródłem informacji o polskich czasopismach elektronicznych jest serwis Arianta. Zawiera informacje o ponad 4 500…

Więcej

Punktoza.pl

Kolejnym źródłem gdzie można znaleźć odpowiednie dla siebie czasopismo, wydawnictwo czy konferencję może być serwis…

Więcej

Należy pamiętać, że wszystkie informacje zdobyte dzięki wyszukiwarkom i bazom warto potwierdzić na oficjalnej stronie danego czasopisma.

UWAGA!

Przy wyborze czasopisma należy zwrócić szczególną uwagę na drapieżne czasopisma .