RODBUK – Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich

Pierwszym miejscem publikowania danych badawczych przez pracowników naukowych i doktorantów UEK powinno być Repozytorium RODBUKRepozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich.

Dla pracowników naukowych jak i doktorantów UEK korzystanie z Repozytorium jest bezpłatne. Warunkiem zdeponowania danych jest zarejestrowanie się za pomocą uczelnianego konta e-mail.

RODBUK powstało z inicjatywy Rady Dyrektorów Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. RODBUK współtworzony jest przez sześć krakowskich uczelni:

 • Akademię Górniczo-Hutniczą,
 • Akademię Wychowania Fizycznego,
 • Politechnikę Krakowską,
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Pedagogiczny.

Zadaniem RODBUK jest gromadzenie, opracowanie, archiwizacja i udostępnianie w otwartym dostępie wszelkiego typu danych tworzonych przez pracowników naukowych i doktorantów w trakcie działalności naukowej.

RODBUK realizuje politykę otwartej nauki (Open science) poprzez udostępnienie publicznie dostępnej platformy deponowania zbiorów danych badawczych umożliwiającej:

 • zapoznanie się z badaniami prowadzonymi w krakowskich ośrodkach naukowych:
 • przechowywanie różnego rodzaju zbiorów danych badawczych;
 • szybkie dotarcie do informacji poprzez przyjazny interfejs wyszukiwawczy;
 • najwyższy standard zapisu metadanych;
 • uzyskanie stałego identyfikatora DOI dla każdego zbioru;
 • znormalizowane cytowanie posiadanych danych;
 • wybranie dla swojego zbioru danych jednej z licencji Creative Commons lub nadania innej;
 • określenie embarga i udostępnienie ograniczonych plików w momencie wyznaczonym przez deponującego.

Repozytorium funkcjonuje na platformie Dataverse opartej na oprogramowaniu typu open source. RODBUK pozwala na gromadzenie i udostępnianie danych badawczych z różnych dyscyplin i w różnych formatach. Dane udostępnione są w formie zbiorów danych (tzw. datasetów). Dzięki temu dane są indeksowane i mogą być cytowane, co wpływa pozytywnie na upowszechnienie i promocję uczelni krakowskich.

RODBUK zarejestrowany jest w:
Re3data międzynarodowym rejestrze repozytoriów danych badawczych ze wszystkich dyscyplin akademickich. Rejestr umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie repozytoriów według dziedziny wiedzy, kraju oraz typu danych badawczych;
OpenDOAR – międzynarodowym rejestrze otwartych repozytoriów;
EOSC Marketplace – katalogu ogólnoeuropejskiej infrastruktury EOSC(European Open Science Cloud), która ma na celu ułatwić naukowcom wyszukiwanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie publikacji, danych i oprogramowania.

Wszystkie publikowane metadane spełniają wytyczne podane przez Open AIRE oraz instytucje finansujące badania naukowe jak np. Narodowe Centrum Nauki czy Unię Europejską. W Repozytorium stasowane są zasady FAIR.

Zdeponowane w RODBUK dane badawcze będą przechowywane długoterminowo na specjalnie do tego przygotowanych serwerach Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH z zachowaniem najwyższych standardów zabezpieczenia przed ich utratą.

W razie problemów można skorzystać z „Przewodnika użytkownika” lub napisać na adres rodbukuek@uek.krakow.pl

Jak deponować dane badawcze w RODBUK (film instruktażowy)