Przejdź do treści

Szanowni Studenci pierwszego roku,

na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.57.2022 z dnia 26 września 2022 roku zobowiązuje się wszystkich studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich do odbycia szkolenia bibliotecznego w trakcie trwania pierwszego semestru studiów.

Szkolenie biblioteczne dostępne jest na platformie Moodle.

Do wyboru przewidziane są dwie formy szkolenia:

  • kurs e-learningowy do samodzielnego wykonania lub
  • szkolenie na platformie MS Teams (harmonogram zajęć dostępny na platformie Moodle).

Obie formy szkolenia kończą się testem zaliczeniowym!

Studenci niżej wymienionych kierunków, studiujący w języku angielskim mają obowiązek zaliczyć szkolenie w języku angielskim (Online Library Training):

Studia stacjonarne I stopnia
ZI-IA-S1      Applied Informatics
ZZ-MB-S1       Modern business management
EF-GF-S1    Global Finance and Accounting
EE-BU-S1       International Business
Studia niestacjonarne I stopnia
EE-BU-N1       International Business

Kontakt:

Zespół ds. szkoleń bibliotecznych

szkolenia_bg@uek.krakow.pl