Przejdź do treści
Logo BazTech
  • Bibliografie
  • Czasopisma
Udostępnianie
dostęp bez ograniczeń

BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2006 r.).