Przejdź do treści

Science Direct

Baza ScienceDirect zawiera elektroniczne wersje czasopism i książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez wydawnictwo Elsevier.

Dostęp do bazy od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

LEX

LEX jest usystematyzowaną bazą dokumentów o tematyce prawnej, zawierającą między innymi:

Legalis

Legalis to system informacji prawnej stworzony i rozwijany przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Główne moduły Systemu Legalis to:

Brookings Papers on Economic Activity

Rocznik publikowany przez Brookings Institution Press. Obejmuje różnorodne tematy makroekonomiczne, począwszy od mieszkalnictwa, inwestycji biznesowych przez politykę pieniężną, po międzynarodowe przepływy kapitału czy kwestie środowiskowe. Każdy tom zawiera materiały z konferencji organizowanej dwa razy w roku przez amerykański think tank - Brookings Institution w Waszyngtonie.

Wiley Online Library

Wiley Online Library to baza publikacji Wiley-Blackwell. Serwis oferuje artykuły z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Pełna lista dostępna po kliknięciu w katalog.

SpringerLink

SpringerLink to baza z czasopismami i książkami opublikowanymi przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers.

Serwis oferuje publikacje m.in. z zakresu: ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny.

Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania jedynie do publikacji do których jest dostęp w wersji pełnotekstowej, należy odznaczyć opcję Include Preview-Only content.

Science

Science to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Podstawowym zadaniem tygodnika jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie.

Emerald

Platforma Emerald oferuje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, biznesu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania wydajnością.

EBSCOhost

EBSCOhost umożliwia dostęp do baz danych zawierających pełne teksty artykułów z tysięcy czasopism (w zdecydowanej większości w języku angielskim) oraz inne publikacje. Można przeszukiwać jedną, kilka lub wszystkie bazy z pakietu, wybór należy do użytkownika.

Szczególnie interesujące z punktu widzenia czytelników Biblioteki wydają się następujące bazy:

Academic Research Source eBooks - zbiór książek elektronicznych w formacie pdf z różnych dziedzin o tematyce naukowej.