Przejdź do treści

Science Direct

Baza ScienceDirect zawiera elektroniczne wersje czasopism i książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez wydawnictwo Elsevier.

Dostęp do bazy od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

LEX

LEX jest usystematyzowaną bazą dokumentów o tematyce prawnej, zawierającą między innymi:

Legalis

Legalis to system informacji prawnej stworzony i rozwijany przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Główne moduły Systemu Legalis to:

JSTOR

JSTOR to cyfrowa platforma publikacji naukowych z różnych obszarów wiedzy. Pracownicy i studenci UEK mogą korzystać z pełnych tekstów artykułów z czasopism z dziedziny studiów regionalnych z różnych części świata, sztuki, biznesu i ekonomii, historii, nauk humanistycznych, prawa, medycyny, nauk ścisłych i matematyki oraz nauk społecznych.

Dostęp obejmuje zróżnicowany zakres czasowy - od numerów archiwalnych (czasem nawet z XIX w. i wcześniejszych) aż po czasy współczesne, najczęściej z wykluczeniem ostatnich kilku lat.

Sage Journals

Sage Journals to platforma, na której udostępniona została kolekcja Sage Business & Management. Obejmuje ona recenzowane czasopisma publikowane przez wydawnictwo Sage i współpracujące z nim stowarzyszenia.  

Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do artykułów dostępnych w pełnym tekście, należy wybrać wyszukiwanie zaawansowane i zaznaczyć opcję Only content I have full access to.

The World Competitiveness Yearbook / IMD

IMD World Competitiveness Yerbook to coroczny raport publikowany przez szwajcarski Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania na temat konkurencyjności narodów. Rocznik porównuje wyniki 63 krajów na podstawie 340 kryteriów mierzących różne aspekty konkurencyjności.

Dostęp do rocznika 2024 w pliku pdf będzie możliwy po jego publikacji. Wszystkie pozostałe roczniki (od 2008 r.) są dostępne w wersji drukowanej, a wybrane także w plikach pdf.

Test. Stiftung Warentest

Niemiecki miesięcznik, na łamach którego publikowane są wyniki testów wybranych usług i towarów rynkowych. Niezależna fundacja Stiftung Warentest w ciągu roku przeprowadza od 80 do 100 badań porównawczych przy wykorzystaniu ok. 1700 egzemplarzy produktów. Wyniki przeprowadzonych badań informują klientów o jakości oferowanych przez poszczególne firmy produktów.

Dostęp po zalogowaniu przez dyżurnego bibliotekarza.

Wall Street Journal

Wydawane w Nowym Jorku jedno z najbardziej znanych czasopism o tematyce gospodarczej. Prezentuje aktualne wiadomości i analizy, a także opinie i dane rynkowe dotyczące kluczowych wydarzeń w międzynarodowej gospodarce i finansach.

Dostęp do bieżącego numeru po zalogowaniu przez dyżurnego bibliotekarza.