Przejdź do treści
Logo Dorobek
  • Bibliografie
Udostępnianie
dostęp bez ograniczeń

Baza DOROBEK jest bibliografią prac pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zawiera opisy prac publikowanych w Polsce i za granicą oraz w Internecie. Są to opisy prac samoistnych wydawniczo (książki) i wydawnictw niesamoistnych (artykuły, recenzje, referaty ze zjazdów, seminariów i konferencji naukowych). Baza zawiera również opis prac niepublikowanych (np. prace naukowo badawcze, prace doktorskie) oraz innych dokumentów (np. patenty).

Więcej informacji w zakładce Opis bazy.