Przejdź do treści
Baza dostępna
Logo EUR-Lex
  • Źródła prawne
Udostępnianie
dostęp bez ograniczeń

EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz aktów prawnych UE (traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, akty prawne w wersji skonsolidowanej), aktów przygotowawczych (wnioski ustawodawcze, sprawozdania, zielone i białe księgi), orzecznictwa UE (wyroki, postanowienia), umów międzynarodowych, dokumentów EFTA oraz innych dokumentów podanych do wiadomości publicznej.

EUR-Lex umożliwia także śledzenie przebiegu procedur ustawodawczych. Baza jest aktualizowana codziennie i zawiera dokumenty obejmujące okres od 1951 r. do chwili obecnej.

Baza jest dostępna w 24 językach urzędowych UE.