Przejdź do treści

Scopus

Scopus to wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa, zawierająca miliony rekordów z wartościowych merytorycznie czasopism, publikowanych przez różnych wydawców. Ponadto indeksuje czasopisma oferowane w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od 1996 r. zaopatrzone są w abstrakty.

W bazie można:

Web of Science

Web of Science to pakiet baz bibliograficzno-abstraktowych, produkowanych przez Clarivate Analytics, obejmujących wiele dziedzin nauki. Służą one zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.

Cytowania w BazEkon

Cytowania w BazEkon to program bibliometryczny typu Publish or Perish, który przetwarza przypisy literaturowe artykułów, zarejestrowanych w bazie BazEkon. Program oblicza podstawowe charakterystyki bibliometryczne (indeks Hirscha i liczba cytowań) dla występujących w tych przypisach autorów i czasopism.

Więcej informacji w zakładce Info programu.