Przejdź do treści

LEX

LEX jest usystematyzowaną bazą dokumentów o tematyce prawnej, zawierającą między innymi:

Legalis

Legalis to system informacji prawnej stworzony i rozwijany przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Główne moduły Systemu Legalis to:

IBUK Libra

IBUK Libra to platforma oferująca dostęp online do wybranych publikacji polskich wydawców akademickich, profesjonalnych i popularnych.

Po zalogowaniu czytelnik może:

SpringerLink

SpringerLink to baza z czasopismami i książkami opublikowanymi przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers.

Serwis oferuje publikacje m.in. z zakresu: ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny.

Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania jedynie do publikacji do których jest dostęp w wersji pełnotekstowej, należy odznaczyć opcję Include Preview-Only content.

EBSCOhost

EBSCOhost umożliwia dostęp do baz danych zawierających pełne teksty artykułów z tysięcy czasopism (w zdecydowanej większości w języku angielskim) oraz inne publikacje. Można przeszukiwać jedną, kilka lub wszystkie bazy z pakietu, wybór należy do użytkownika.

Szczególnie interesujące z punktu widzenia czytelników Biblioteki wydają się następujące bazy:

Academic Research Source eBooks - zbiór książek elektronicznych w formacie pdf z różnych dziedzin o tematyce naukowej.

Open Knowledge Repository

Open Knowledge Repository (OKR) to oficjalne repozytorium Banku Światowego działające w trybie Open Access. Zawiera tysiące publikacji, na które składają się między innymi:

  • raporty roczne i niezależne opracowania;
  • książki;
  • czasopisma;
  • wydawnictwa seryjne;
  • Working Papers;
  • raporty ekonomiczne i sektorowe;
  • inne wartościowe publikacje.

OECD iLibrary

OECD iLibrary to biblioteka online oferująca dostęp do elektronicznych publikacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Użytkownicy znajdą tu książki, raporty, roczniki, dokumenty robocze, periodyki i bazy danych tworzone przez OECD.

Tematyka publikacji obejmuje następujące dziedziny:

JSTOR

JSTOR to cyfrowa platforma publikacji naukowych z różnych obszarów wiedzy. Pracownicy i studenci UEK mogą korzystać z pełnych tekstów artykułów z czasopism z dziedziny studiów regionalnych z różnych części świata, sztuki, biznesu i ekonomii, historii, nauk humanistycznych, prawa, medycyny, nauk ścisłych i matematyki oraz nauk społecznych.

Dostęp obejmuje zróżnicowany zakres czasowy - od numerów archiwalnych (czasem nawet z XIX w. i wcześniejszych) aż po czasy współczesne, najczęściej z wykluczeniem ostatnich kilku lat.

Infona

Infona to platforma komunikacji naukowej zawierająca archiwizowane publikacje z licencjonowanych zasobów zagranicznych (m.in. Springer, ScienceDirect, Wiley), otwarte polskie treści naukowe oraz materiały zdeponowane i udostępnione przez użytkowników serwisu.

Głównym celem utworzenia systemu Infona jest dostarczenie narzędzi dostosowanych do potrzeb współczesnych naukowców, które pozwolą na łatwe i szybkie korzystanie z możliwości jakie daje internet, zarówno w dziedzinie obiegu publikacji, jak i współpracy oraz wymiany wiedzy.