Przejdź do treści
Logo LEX
 • Czasopisma
 • Książki
 • Źródła prawne
Udostępnianie
Kampus UEK
dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

LEX jest usystematyzowaną bazą dokumentów o tematyce prawnej, zawierającą między innymi:

 • akty prawne z Dziennika i Monitora Polskiego, prawa miejscowego, prawa resortowego, prawa europejskiego;
 • orzeczenia sądów polskich i administracji oraz Europejskich Trybunałów: Sprawiedliwości i Praw Człowieka;
 • glosy;
 • piśmiennictwo prawnicze;
 • pisma urzędowe;
 • bibliografię;
 • monografie;
 • wzory dokumentów;
 • historyczne akty prawne;
 • akty wydawane przez samorządy zawodowe;
 • serwis prawo.pl
 • moduły Ważne terminy oraz Zegar legislacyjny.

LEX zawiera również wszystkie czasopisma obecne wcześniej w Czytelni czasopism on-line (zakładka Roczniki)

Baza jest aktualizowana co godzinę codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych). Dołączone akty prawne mają określony status co do obowiązywania, relacje, w które wchodzą z innymi aktami, powiązania z innymi dokumentami itp.

Film instruktażowy