Przejdź do treści
Baza dostępna
Logo Science Direct
 • Czasopisma
Udostępnianie
Kampus UEK
dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Baza ScienceDirect zawiera elektroniczne wersje czasopism i książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez wydawnictwo Elsevier.

Dostęp do bazy od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

W związku z ograniczeniem licencji krajowej przez MEiN zostały wykluczone niektóre kolekcje w ramach bazy. Więcej informacji.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prenumeruje 3 kolekcje tematyczne, które w wyniku nowej umowy krajowej nie zostały objęte dofinansowaniem przez MEiN (dostęp do artykułów opublikowanych po 1 stycznia 2019 r.):

 • Business Management and Accounting,
 • Social Sciences,
 • Economics Econometrics and Finance.

Na tej samej zasadzie zapewniany jest dostęp do czasopisma Journal of Cleaner Production.

Dodatkowo zawarta przez UEK umowa umożliwia korzystanie z archiwów 14 tytułów indywidualnych z prawem wieczystego dostępu:

 • European Management Journal (1982-1994)
 • Energy Economics (1979-1994)
 • Energy Policy (1973-1994)
 • International Journal of Information Management (1980-1994)
 • Journal of Retailing and Consumer Services (1994-1994)
 • Resources Policy (1974-1994)
 • Tourism Management (1980-1994)
 • Ecological Economics (1989-1994)
 • Resources, Conservation and Recycling (1975-1994)
 • Research Policy (1971-1994)
 • Industrial Marketing Management (1971-1994)
 • Journal of Business Research (1973-1994)
 • Technological Forecasting and Social Change (1969-1994)
 • Journal of Environmental Management (1990-1994)

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek.

Z archiwalnych roczników czasopism Elsevier z umowy krajowej można korzystać z poziomu platformy INFONA, administrowanej przez ICM.

Baza współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. UEK prenumeruje 3 kolekcje tematyczne wykluczone z licencji krajowej: Business Management and Accounting; Social Sciences; Economics, Econometrics and Finance oraz czasopismo Journal of Cleaner Production.

Film instruktażowy