Przejdź do treści
Logo Web of Science
  • Bibliografie
  • Indeksy cytowań
Udostępnianie
Kampus UEK
dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Web of Science to pakiet baz bibliograficzno-abstraktowych, produkowanych przez Clarivate Analytics, obejmujących wiele dziedzin nauki. Służą one zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.

Dostęp do bazy od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Baza zawiera także:

  • program EndNote Web służący do gromadzenia opisów bibliograficznych, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej;
  • serwis Journal Citation Reports umożliwiający sprawdzanie wskaźnika Impact Factor;
  • zestaw narzędzi bibliometrycznych InCites służący do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwalający porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Więcej informacji na https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/wos/

Baza dostępna dzięki licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Web of Science zawiera także program EndNote Web, serwis Journal Citation Reports i zestaw narzędzi bibliometrycznych InCites. Więcej szczegółów w opisie bazy.