Przejdź do treści

LEX

LEX jest usystematyzowaną bazą dokumentów o tematyce prawnej, zawierającą między innymi:

Legalis

Legalis to system informacji prawnej stworzony i rozwijany przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Główne moduły Systemu Legalis to:

EUR-Lex

EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz aktów prawnych UE (traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, akty prawne w wersji skonsolidowanej), aktów przygotowawczych (wnioski ustawodawcze, sprawozdania, zielone i białe księgi), orzecznictwa UE (wyroki, postanowienia), umów międzynarodowych, dokumentów EFTA oraz innych dokumentów podanych do wiadomości publicznej.