Zgłoszenie do konsultacji Planu Zarządzania Danymi (Data Management Plan, DMP)

Jeżeli uważacie Państwo, że potrzebujecie konsultacji w tworzonym Planie Zarządzania danymi, nasz Zespół oferuje Państwu pomoc.

Zgłaszający


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Dodaj plik Word...
Usuń
UWAGA: Nazwa pliku nie powinna zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych: np. spacji, przecinków, średników itp.